Liturgické čítania na dnes

 

Vitajte na našej stránke

VEĽKÝ  TÝŽDEŇ

pôst

Dnes sa narodil Kristus, dnes sa zjavil Spasiteľ, dnes na zemi spievajú anjeli, plesajú archanjeli; dnes spravodliví jasajú a spoločne volajú: Sláva Bohu na výsostiach. Aleluja.

Vianoce 2014
Odpust

Kristus vstal z mŕtvych a zažiaril svojmu ľudu, ktorý vykúpil svojou krvou. Aleluja.

Jesus Resurrection 2
[Úvod] [Farnosť] [Fotogaléria] [Miništranti] [Spevokol] [Multimédia] [Oznamy] [Linky] [Ob.združenie]

 

od 5.6.2009

Placeholder  Image

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
logo
Medaila2010-2