Liturgické čítania na dnes

 

Vitajte na našej stránke

Kristus vstal z mŕtvych a zažiaril svojmu ľudu, ktorý vykúpil svojou krvou. Aleluja.

Jesus Resurrection 2

Svätý pôst sa započína...

pôst

Posvätný zvyk nás pobáda 
zotrvať verne v pokání 
v štyridsaťdennom období 
modlitieb, sĺz a zriekaní.

Prv pôst konali proroci, 
potom sa postil Kristus sám, 
náš všemohúci Kráľ a Pán, 
čo dal vznik zemi, nebesiam.

Nuž užívajme skromnejšie 
pokrmu, slov a nápoja, 
spánku a zábav! Bedlime 
vždy pohotoví do boja!

Preč každé hriešne lákadlo, 
čo vratkú myseľ poraní, 
chráňme sa hriechov, nech nám už 
nevládnu v duši tyrani.
     (hymnus)

 

vianoce2

Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Advent

„vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou“ (Lk 3,4-5). Splniť Jánove slová si nevyžaduje tak fyzické sily, skôr zmenu života k Božiemu slovu. Dnešného človeka možno prirovnať k oáze, ku ktorej cestu zavial vietor pieskom. Oáza je odtrhnutá od sveta. Človek uzavretý do svojho sveta pretrhol kontakt s Bohom. Človek skomplikoval svoje cesty páchaním hriechu a stali sa labyrintom. Nepriechodnosť ciest spôsobujú hriechy. Prekážky na ceste musia nazvať priamo a jasne. Hriech konkrétne analyzovať po mene: pýcha, uštipačnosť, zneužívanie, krivda, klamstvo, lenivosť, pokrytectvo, povrchnosť, nedostatočné zriekanie sa a ovládanie, ...

Srdce

Ježiš povedal svojím učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v Jeho láske.   Jn 15,9-10

Panna
[Úvod] [Farnosť] [Fotogaléria] [Miništranti] [Spevokol] [Multimédia] [Oznamy] [Linky] [Ob.združenie]

 

od 5.6.2009

Placeholder  Image

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
logo
Medaila2010-2