Liturgické čítania na dnes

 

Vitajte na našej stránke

Velka noc

Aleluja,

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych

“Chod´te teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som Vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.”

                                          Mt 28. 19,20

post1

 Pravý pôst sa deje v srdci a vôli, ako návrat márnotratného syna k Otcovi:     Sv. Ján Chryzostom (5.st.) píše, že pôst značí „nielen zriekanie sa jedla, ale aj hriechu“. „Preto sa pôst zachováva nielen ústami, ale aj očami, ušami, nohami, rukami, ba všetkými časťami tela.“ To značí nielen nehýčkať žalúdok jedlami, ale aj neživiť si oči nečistým pozeraním, uši počúvaním ohovárania, ruky konaním nespravodlivosti.

Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán. (Ž 97)

vianoce
Advent2

Advent je doba, keď si musíme skontrolovať svoje myšlienky, city a správanie.
     Advent je doba, keď si znova máme uvedomiť, že v živote nie je najdôležitejší ani zhon, ani úspech.
     Advent je doba, keď znova musíme nájsť cestu k sebe, ktorá je často zarúbaná a zarastená.
     Advent je doba, keď si máme uvedomiť, že cesty naším životom nás majú viesť k večnosti.
     Advent je doba, keď pokorne uznáme, že nie sme dokonalí a musíme odbúrať zo života najmä pýchu, prílišné sebavedomie, tvrdosť a hrubosť.
     Advent je doba, keď znova máme nájsť cestu k blížnym.
     Advent je doba, keď úprimným vyznaním aj pokornou ľútosťou vo svätej spovedi si máme očistiť duše a vo svätom prijímaní sa obohatiť milosťou posväcujúcou.

[Úvod] [Farnosť] [Fotogaléria] [Miništranti] [Spevokol] [Multimédia] [Oznamy] [Linky] [Ob.združenie]

 

od 5.6.2009

Placeholder  Image

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
milosrdenstvo
Medaila2010-2