Liturgické čítania na dnes

 

Vitajte na našej stránke

Dnes sa narodil Kristus, dnes sa zjavil Spasiteľ, dnes na zemi spievajú anjeli, plesajú archanjeli; dnes spravodliví jasajú a spoločne volajú: Sláva Bohu na výsostiach. Aleluja.

Vianoce 2014
Odpust

Kristus vstal z mŕtvych a zažiaril svojmu ľudu, ktorý vykúpil svojou krvou. Aleluja.

Jesus Resurrection 2

Svätý pôst sa započína...

pôst

Posvätný zvyk nás pobáda 
zotrvať verne v pokání 
v štyridsaťdennom období 
modlitieb, sĺz a zriekaní.

Prv pôst konali proroci, 
potom sa postil Kristus sám, 
náš všemohúci Kráľ a Pán, 
čo dal vznik zemi, nebesiam.

Nuž užívajme skromnejšie 
pokrmu, slov a nápoja, 
spánku a zábav! Bedlime 
vždy pohotoví do boja!

Preč každé hriešne lákadlo, 
čo vratkú myseľ poraní, 
chráňme sa hriechov, nech nám už 
nevládnu v duši tyrani.
     (hymnus)

 

[Úvod] [Farnosť] [Fotogaléria] [Miništranti] [Spevokol] [Multimédia] [Oznamy] [Linky] [Ob.združenie]

 

od 5.6.2009

Placeholder  Image

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
logo
Medaila2010-2