Liturgické čítania na dnes

 

Vitajte na našej stránke

Post21

Hľa prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som Vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!     Jn 33

Sláva Bohu na výsostiach

Vianoce 1

Poďte a nájdete Kráľa kráľov, Ježiška malého Pána pánov.

advent

Advent3

Pán prichádza, aby prebýval v tom, kto ho miluje.

A človek? Prináša Bohu seba, ako obetu čistú, oslobodenú od hriechu, pripravený k spojeniu s Bohom.

papež

„Je nevyhnutné pestovať synovský vzťah s Máriou. V ťažkých chvíľach dieťa ide za mamou. A Božie slovo nás učí, aby sme boli ako nasýtené deti v matkinom náručí.“          (pápež František pred odchodom do Fatimy)

[Úvod] [Farnosť] [Fotogaléria] [Miništranti] [Spevokol] [Multimédia] [Oznamy] [Linky] [Ob.združenie]

 

od 5.6.2009

Placeholder  Image

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image

SVIATOSŤ BIRMOVANIA - otázky:

   časť 1   časť 2   časť 3   časť 4