Liturgické čítania na dnes

 

Vitajte na našej stránke

Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán. (Ž 97)

vianoce16
Velka noc

Aleluja,

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych

“Chod´te teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som Vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.”

                                          Mt 28. 19,20

post1

 Pravý pôst sa deje v srdci a vôli, ako návrat márnotratného syna k Otcovi:     Sv. Ján Chryzostom (5.st.) píše, že pôst značí „nielen zriekanie sa jedla, ale aj hriechu“. „Preto sa pôst zachováva nielen ústami, ale aj očami, ušami, nohami, rukami, ba všetkými časťami tela.“ To značí nielen nehýčkať žalúdok jedlami, ale aj neživiť si oči nečistým pozeraním, uši počúvaním ohovárania, ruky konaním nespravodlivosti.

[Úvod] [Farnosť] [Fotogaléria] [Miništranti] [Spevokol] [Multimédia] [Oznamy] [Linky] [Ob.združenie]

 

od 5.6.2009

Placeholder  Image

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
Medaila2010-2