Liturgické čítania na dnes

 

Vitajte na našej stránke

9. -10. 5. 2016  Púť Czestochowa

Naša farnosť v dňoch 9.-10.5.2016 putovala za Matkou Božou do  Czestochowej, predniesť jej svoje prosby a prosiť o milosti. Ďakujeme, že sme zažili svätú omšu, ktorú celebroval náš duchovný otec Mgr. Igor Čellár v jej blízkosti. Presvedčili sme sa, že toto pútnické miesto ponúka veľkú možnosť duchovne sa povzbudiť. Pri návrate domov sme absolvovali svätú omšu v Sanktoáriu Božieho Milosrdenstva  v slovenskej kaplnke v Krakowe.

fotoaparat

28. 6. 2014  Duchovná obnova

Dňa 28.6.2014 prebehla duchovná obnova v Zemplínskej Teplici. Viedol ju P.Melichar Matis OP spolu so svojím asistentom P.Filipom Ďubekom OP, ktorý po modlitbe posvätného ruženca na sv.omši povzbudil veriacich k živej úcte k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.Po sv.omši P.Melichar hovoril na tému "V službe Božieho slova" kde povzbudzoval členov k vytrvalej modlitbe a plneniu si povinnosti členov RB podľa platných stanov.

fotoaparat

22. -23. 5. 2014  Arcidiecézna púť

V dňoch 22.-23.5.2014 sme sa  pri príležitosti roku Sedembolestnej Panny Márie zúčastnili arcidiecéznej púte Levoča, Marianka, Šaštín .Púť sa zahájila spoločnou sv.omšou v Levoči, ktorú celebroval emeritný biskup A.Tkáč.Homíliu predniesol pomocný biskup S.Stolárik. Z Levoče sme sa autobusom prepravili do najstaršieho putníckeho miesta Marianky. V Marianke si naša skupina za účasti arcidiecezného biskupa B.Bobera hneď po príchode vykonala pobožnosť krížovej cesty.  Zúčastnili sme sa ešte na  spoločných loretánskych litániách a adorácii. Druhý deň sme navštívili najvýznamnejšie pútnické miesto Šaštín ,kde sme tiež mali spoločnú sv. omšu. Potom bolo osobné voľno, ktoré sme využili na obhliadku samotnej katedrály a jej okolia. Ďakujeme Matke Božej, že nás na tejto púti sprevádzala a pripravila nám nezabudnuteľné zážitky.

fotoaparat

4. mája  2014  Slávnosť prvého svätého prijímania

fotoaparat

22. 2. 2014 Detský ples.

fotoaparat

Vianočná akadémia

fotoaparat

Vianoce  2013

fotoaparat

8. 9. 2013  Odpustová slávnosť vo Veľkých Ozorovciach

fotoaparat

1. 9. 2013  Sviatosť birmovania

fotoaparat

14. 5. 2013  Púť do Ludzmierzi

fotoaparat

5. mája  2013  Slávnosť prvého svätého prijímania

fotoaparat

12. 1. 2013 Detský ples.

fotoaparat

27. mája  2012  Slávnosť prvého svätého prijímania

19 detí našej farnosti si v sobotu po prvýkrát vykonali sviatosť zmierenia a v nedeľu pri slávnostnej svätej omši prijali Pána Ježiša v oltárnej sviatosti. Prihovárali sa k Nemu svojím spevom v piesňach: "Príď Ježiško premilý" a      " Ktože deti, kto to vie".
Najkrajšou pamiatkou - videom  na dnešný deň pre rodičov bude, ak  Vás budú vidieť prichádzať k Pánu Ježišovi aj po rokoch naživo.
                                                                                                                                                                                                                            

fotoaparat

10. 5. 2012  Púť do Ludzmierzi

Pri príležitosti 90. výročia založenia Ružencového bratstva v našej farnosti sa uskutočnila ďakovná púť k Panne Márii Ludzmierskej "Gaždžinej Podhalia". Na začiatku púte sme si pozreli spracovaný filmový dokument k histórii tohto pútnického miesta. V bazilike sme mali slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval páter Bruno Branislav Donoval. Naši zboristi, ktorí tiež boli účastníkmi púte nám prežitie svätej omše umocnili. Spievanú Korunku Božieho milosrdenstva sme mali v bazilike. V Ružencovej záhrade sme sa pomodlili všetky ružencové tajomstvá. Veľmi  peknými zamysleniami, ktorými nás páter Bruno prevádzal Ježišovým životom až po jeho zmrtvýchvstanie, ste nadobudli pocit, že ste priamimi účastníkmi tohto deja a Ježišov život prežívate spolu s ním. Na záver všetci prešli Bránou viery, kde každý udrel na zvon, vyslovil slovo VERÍM a páter Bruno mu dal požehnanie. Ďakujeme ...

fotoaparat

Veľkonočné trojdnie  2012

fotoaparat

Posvätenie krížovej cesty v Malých Ozorovciach

V piatok 24. 2. 2012 duchovný otec Jozef Straka posvätil novú krížovu cestu. Rok a pol sme čakali, ale stálo to zato. Nech krása tejto krížovej cesty nám pomôže uvedomiť si , ako sa bolestne rodilo naše vykúpenie. 

fotoaparat

4. 2. 2012 Detský ples

 V sobotu 4. februára sme po druhykrát pripravili ples pre naše deti. Potešila nás pekná účasť. Aký bol ples? Na túto otázku viete odpoveď VY. PS: ďakujeme sponzorom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomáhal na tejto akcii.

fotoaparat

Zbor na vianočnom koncerte v Sečovciach

fotoaparat

 Vianoce 2011

fotoaparat

23. 10. 2011  Renesancia v ľudovej architektúre

fotoaparat

 Celodiecézna púť v Obišovciach 2011

V rámci Trebišovského dekanátu bol pozvaný náš zbor Jochanan do Obišoviec na celodiecézne večeradlo a svätú omšu, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Počas bohoslužby povýšil miestny farský Kostol Ružencovej Panny Márie na diecéznu svätyňu. V homílii oboznámil pútnikov s históriou pútnického miesta na hore Putnok a zdôraznil silu modlitby svätého ruženca. Po svätej omši miestny farár a otec arcibiskup vyslovil nášmu zboru poďakovanie za jeho účinkovanie.

fotoaparat

Odpustová slávnosť vo Veľkých Ozorovciach 2011

11. septembra 2011 sa konala odpustová slávnosť  v kostole Narodenia Panny Márie vo Veľkých Ozorovciach. Svätú omšu celebroval náš duchovný otec PaedDr.  Jozef Straka.  Slávnostnú atmosféru sv. omše umocnil náš zbor Jochanan svojim spevom.

fotoaparat

Gaboltov  2011

Aj tohto roku naša farnosť  bola čerpať duchovnú posilu na púti v Gaboltove. Každý z účastníkov si mohol nájsť to, čo ho najviac vie duchovne obšťastniť a obohatiť – či je to svätá omša novokňazov, polnočná adorácia, krížová cesta, budíček, slávnostná svätá omša. Spánok pri takomto programe je vždy len niekoľko minútový.

fotoaparat

Rozlúčka s duchovným otcom Mgr. Jánom Čech-Špirekom

video.icon
fotoaparat fotoaparat

máj 2011  Zájazd  Medžugorie

Naša farnosť na púti v Medžugorí.

fotoaparat

15. 5. 2011   Slávnosť prvého svätého prijímania

Prvoprijímajúce deti našej farnosti v sobotu prežívali svoju prvú svätú spoveď. V nedeľu napriek daždivému počasiu radosť v očiach im nemizla a spoločne vo farskom kostole po prvýkrát prijali Telo Pána Ježiša pod obojím spôsobom.

fotoaparat

1. 5. 2011   Božie Milosrdenstvo

To, že sa dokážeme zísť ako farnosť v ktoromkoľvek kostole, bolo vidieť v nedeľu, keď sme sa za hojnej účasti stretli v chráme v Malých Ozorovciach na modlitbu Ruženca k Božiemu milosrdenstvu.

fotoaparat

VEĽKÁ NOC   2011

fotoaparat

17. 4. 2011   Kvetná nedeľa

fotoaparat

19. 2. 2011  Hokejový  turnaj

V hokejovom turnaji sa hralo o putovnú trofej farnosti, ktorú získalo mužstvo zo Zemplínskej Teplice pod vedením kapitána p. Maťašovského.
Po ukončení zápasov mohli naše deti, mládež aj dospelí využiť ľadovú plochu na korčuľovanie.
fotoaparat

5. 2. 2011 XII. Farský ples

Farský ples tohto roku pripravovali Malé Ozorovce. Ich snahu, aby sme sa cítili dobre musíme oceniť. Kuchyňa sa postarala o chutné predjedlo a dva hlavné chody. Skupina Synkopy nám dopriala, aby sme sa vytancovali do sýtosti. Prezentáciou počas prestávok sme si mohli pripomenúť naše akcie, alebo si spoločne zaspievať v karaoke. Na tomto plese sa bavili mladí aj st...í - aj my. 
fotoaparat

29. 1. 2011 Detský ples

29. januára 2011 sme pre deti našej farnosti usporiadali detský ples. Pestro vyzdobená sála v Zemplínskej Teplici sa zaplnila 200 účastníkmi. Menšie deti prišli v sprievode rodičov alebo babičiek. Ku skvelej nálade prispel šašo – Matúš, ktorý svojím šantením posmelil aj hanblivcov. Tombola rozžiarila detské očká - ak vyhrali a tie, ktoré nemali žiadnu výhru dostali sladkosti. DJ Maroš a Lukáš mali svoju premiéru a snažili sa vyberať do tanca tie najlepšie pesničky. Náladu si deti nedali uhasiť vyhlásením poslednej pesničky a hlasným protestom si vydupali ďalšie kolo.
   PS: Dúfame, že sa vám páčilo a nabudúce prídete zas.
fotoaparat

2. 1. 2011 Vianočný koncert

K Vianociam patrí aj vianočný koncert, ktorý sa aj v tomto roku konal v kinosále v Zemplínskej Teplici. Koncert otvoril zbor Jochanan, ktorý zároveň uviedol svoju druhú CD platňu pod názvom – VĎAKA JEŽIŠ. Pozvanie prijali aj speváčka p. Monika Kandráčová a folklórny súbor Tepličan

fotoaparat

Silvester 2010

Mnohí z nás si nedokážu predstaviť vstup do nového roku bez Božieho požehnania. Pred polnocou sa zišla nie malá skupina veriacich na krátku adoráciu, pri ktorej zároveň dostali jednotlivo eucharistické požehnanie

fotoaparat

5. 12. 2010  Mikuláš

Ani v tomto roku na naše deti nezabudol Mikuláš. Vo fotogalérii si môžete pozrieť,  koľko detí za tešilo zo stretnutia s ním.

fotoaparat

Obnova exteriéru a interiéru kostola Malých Ozorovciach (2009-2010)

V minulom roku sme vykonali úpravy na kostole v Malých Ozorovciach z vonku a v  tomto roku sme pristúpili k obnove maľby vo vnútri kostola.

fotoaparat

20. 11. 2010   DEKANÁTNE  STRETNUTIE  MLÁDEŽE - Zemplínska Teplica  

„V ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere...“(Kol 2,7)

fotoaparat

14. -15. 9. 2010  Zájazd  Poľsko

Po spoločnej svätej omši, ktorú sme mali o 6.00 hod. vo farskom kostole sa náš autobus pohol smerom na Poľsko.Naše prvé zastavenie bolo v rodisku Jána Pavla II. vo Wadowiciach. Pri obhliadke Baziliky Minor Panny Márie sme si mohli vykonať aj krátke rozjímanie pred vystavenou sviatosťou oltárnou a pri kríži, nakoľko bol sviatok Povýšenia sv. kríža. Druhým zastavením bola návšteva Oswieczima. V dvoch skupinách sme prešli koncentračným táborom - časťou Auschwitz a Birkenau.
Svätú  omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme mali v kostole Ducha Svätého v Krakowe. Po nej nasledovala návšteva Sanktuária Božieho Milosrdenstva. Ďalším zastavením bol zámok Wawel a nasledoval odchod do Wieličky. Tu sme náš dvojdňový výlet ukončili. Mesto Krakow si nás získalo a už teraz plánujeme pozrieť si ho podrobnejšie.
fotoaparat

 Odpustová slávnosť vo Veľkých Ozorovciach

Odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie sme slávili v nedeľu 12. 9. 2010, ktorú celebroval farár zo Zemplínskej Branči Mgr. Vincent Dráb.

fotoaparat

22. 8. 2010  IV.Farský deň  

V túto slnečnú nedeľu mala naša farnosť už IV. Farský deň, ktorý sa konal opäť pod lesom pri Malých Ozorovciach. Od rána sa rozbehla príprava guľášov, aby sme mali čím pohostiť našich veriacich. Pri 5 kotloch boli skupiny: Hlebaško a JUDr. Macuško, Kutná a Onuščáková, Spišáková a MVDr. Mihaľová, Haščáková a Eliášová,   Bc.Uhaľová a Andrejková s manželmi.
O 10.00 hod. sme mali svätú omšu, pri ktorej spieval náš farský zbor Jochanan. Po spoločnej modlitbe „Anjel Pána“ sme začali obedovať. Tento rok sa o program postarali folklórne skupiny ako sú: Furmani, Dolinka, Tepličan, p.Kačmár s vnukmi,p. Ivanecký a deti z Malých Ozoroviec sa predstavili pásmom piesní.Po ruženci Božieho Milosrdenstva nasledovala súťaž v karaoke. Víťazom sa stal Jakub Farkaš a jeho odmenou za pekný spev bolo prasiatko. Diskotékou pri vatre sme ukončili farský deň, ale nie každý išiel domov, lebo tento rok si mladí a rodinky postavili stany a odchádzali domov až v pondelok po uprataní terénu.
Sponzori: Slamoz - Ing. Ivan Senko, p. Ján Čeľovský, p. Jolana Kočišová, p. František Korytko a každý kto zakúpil tričko alebo perník. "Vďaka Ježiš" motto IV. Farského dňa.    Ďakujeme.
fotoaparat

16. 8.-20. 8. 2010  Letný tábor pre deti na Sigorde

Tohtoročný tábor sa niesol v duchu "podobenstva o talentoch". Nielen že sme získali nové informácie o tomto podobenstve, ale štvordňový pobyt na Sigorde bol spestrený rozličnými hrami, túrami, návštevou Zlatej Bane. Večery sme si spríjemňovali diskotékami. Ďakujeme duchovnému otcovi, že nám umožnil takto príjemne stráviť čas prázdnin.

fotoaparat

7. 8. 2010  Fatimská sobota v Obišovciach

fotoaparat

25. 7. 2010 Odpustová slávnosť v Malých Ozorovciach

Svätú omšu celebroval kaplán z Trebišova Mgr. Dalibor Ondrej.

fotoaparat

26. 6. 2010 Odpustová slávnosť v Zempl. Teplici

Odpustovú slávnosť k Narodeniu sv. Jána Krstiteľa v Zemplínskej Teplici sme začali v sobotu vigílnou svätou omšou a večernou adoráciou. Hlavným celebrantom a kazateľom nedeľnej svätej omši bol Mgr. Slavko Sivák, farár z Čerhova.

fotoaparat

30. 5. 2010  Vigília zoslania Ducha Svätého

fotoaparat

9. 5. 2010   Slávnosť prvého svätého prijímania

Dvanásť detí farnosti prijali po sobotňajšej sviatosti zmierenia prvýkrát Pána Ježiša. Pieseň „Učiň ma Bože svetielkom...“  ich sprevádzala ku oltáru. My im prajeme, aby sa stali Božím svetielkom a šírili Kristov pokoj a lásku. V závere slávnosti sa pekným vstupom poďakovali všetkým mamám, nakoľko v nedeľu bol aj Deň matiek a nejednej mamke sa oči zaleskli slzami.
PS: Deti, tento veľký deň si môžete zopakovať vždy, keď pristúpite s čistým srdiečkom k Sviatosti oltárnej. Je len na vás a zatiaľ aj na rodičoch, ako často túto príležitosť využijete.
fotoaparat

1. 5. 2010   Detská svätá omša prvoprijímajúcich detí

Za účasti prvoprijímajúcich detí a ich kamarátov sme slávili detskú svätú omšu, pri ktorej boli vysvetľované jednotlivé časti sv. omše. Z ich reakcií sme usúdili, že deti sú na sv. omšiach sústredené a aktívne.

fotoaparat

11. 4. 2010 – Božie Milosrdenstvo

"...vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho…“ (den. 1572)        Vzkriesený Kristus cez sestru Faustínu žiadal šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. V nedeľu o 15.00 hod.  sa celá naša farnosť zišla v kostole v Zemplínskej Teplici, kde spievaným ružencom Božieho milosrdenstva oslávila tento sviatok.

fotoaparat

VEĽKÁ NOC  2010

fotoaparat

28. 3. 2010   Krížová cesta

fotoaparat

28. 3. 2010   Kvetná nedeľa

Aj tento rok mužská časť farského zboru Jochanan  pri všetkých svätých omšiach spievala pašie. Nahrávku si  nájdete v multimédiach.

fotoaparat

9. 1. 2010  XI. Farský ples

Tento rok sa náš farský ples konal vo filiálnej obci Zemplínska Teplica. Do tanca hrala skupina SYNKOPY. Potešili sme sa peknej účasti a dobrej nálady, ktorá vládla až do samého konca.

fotoaparat

6. 1. 2010  Divadelné predstavenie

Pod vedením duchovného otca Mgr. Jána Čech-Špireka naša mládež zahrala divadelné predstavenie „Vyhnanie z raja“.

fotoaparat

Daruj, budeš obdarovaný“

Deti si pod stromčekom našli darčeky a pritom nevedeli, kto ich daroval.

fotoaparat

31. 12. 2009 Polnočná adorácia

Posledné minúty starého roku a privítanie nového sme opäť prežili v tichu kostola. Tejto polnočnej adorácii sa zúčastňuje čoraz viac našich veriacich, aby sa poďakovali za prežitý rok a prosili o Božie požehnanie do nového roku 2010.

fotoaparat

27. 12. 2009 Vianočné pastorále

Pod záštitou starostky obce Z. Teplica Bc. Jozefíny Uhaľovej a ROS Trebišov na Sviatok  Svätej rodiny sa konalo v kinosále Vianočné pastorále. Zúčastnili sa ho aj naše zbory - Jochanan a detský zbor Ageus.


26. 12. 2009  Koncert v Sečovciach

Vianočného koncertu, ktorý bol venovaný deťom z detského domova sa zúčastnil náš zbor Jochanan.


24-26. 12. 2009  Betlehemci

Zvesť o Ježišovom narodení nám aj tento rok chodili hlásať po domoch naši chlapci betlehemci.


6. 12. 2009  Aj u nás bol Mikuláš

V 2. adventnú nedeľu po každej svätej omši prišiel k nám znenazdajky Mikuláš. Milo prekvapil naše deti aj nás. Ďakujeme mikulášskym  sponzorom – Adriana, Janko a Fero.

fotoaparat

28. 11. 2009  Bowling

Výhercovia októbrovej súťaže na bowlingu.

fotoaparat

3. – 7. 11. 2009 Pomazanie chorých

V prvom novembrovom týždni počas svätých omší bolo udelené naším chorým a starým ľuďom pomazanie chorých.

fotoaparat

15. 9. 2009  Cyklistická súťaž

15. septembra 2009 sme pre naše deti pripravili cyklistickú súťaž.  Na určenej trase s prekážkami si preverili svoje sily a schopnosti na bicykloch deti v troch skupinách podľa veku. Najmladším účastníkom súťaže veľmi radi pomohli rodičia. Veľkou súťaživosťou nakazili aj svojich  ockov a starší dorast, ktorí neodolali a predviedli svoje rýchle jazdy. Za dobré výkony boli súťažiaci odmenení vecnými cenami a posilniť sa mohli špekáčkami, ktoré zabezpečila firma AJA.


6. 9. 2009 Odpustová slávnosť vo Veľkých Ozorovciach    

Narodenie Panny Márie sme oslávili v nedeľu  6. 9. 2009 odpustovou slávnosťou. Svätú omšu celebroval pplk. PaedDr. ThDr. Stanislav ŠVERHA PhD., vojenský dekan z Liptovského Mikuláša. V homílií hovoril o dôstojnosti matky-ženy. Koncelebroval Mgr. Jozef  Treščák, dekan –farár Sečovce. Tejto slávnosti predchádzala vigílna svätá omša s večernou adoráciou.


30. 8. 2009 - III. Farský deň

Po upršanej sobote  svitlo pekné slnečné nedeľné ráno a my sme mohli uskutočniť v poradí už tretí farský deň pod názvom „Otvorme srdcia pre Pána“.Opäť to bolo na lúke pod lesom nad Malými Ozorovcami. Program bol podobný ako po minulé  roky - t. j. svätá omša, vystúpenie folklórnych skupín ako p.Monika Kandráčová, Pávička, Furmani, dedko Kačmár a jeho vnukovia, rôzne súťaže, ruženec Božieho milosrdenstva, súťaž v karaoke, športové hry, diskotéka a vatra. Jasné, že bolo aj  občerstvenie, guľáš a nafukovací hrad pre deti. Chceme, aby si ľudia uvedomili ako krásne sa dá prežívať nedeľa - Deň Pána.
 Veríme, že nám tento deň pomohol otvoriť si srdcia aj jeden pre druhého. Ďakujeme všetkým.

Výročie konsekrácie vo Veľkej Tŕni 

Obec Veľká Tŕňa si pripomenula 10. výročie od konsekrácie svojho kostola. Hlavným celebrantom tejto slávnosti  bol  J.E.Mons. Alojz Tkáč košický arcibiskup – metropolita. Spievať na túto svätú omšu bol pozvaný náš farský zbor JOCHANAN. 


19. júl 2009 – Odpustová slávnosť  v Malých Ozorovciach

Odpustovú slávnosť ku cti Márie Magdalény  celebroval  Mgr. Ján Sabo- farár z Nižného Žipova. Slávnosť sme začali vigílnou svätou  omšou  a adoráciou v sobotu.

fotoaparat

11. 7. 2009  Konsekrácia kostola vo Veľkých Ozorovciach 

Konsekráciu kostola Narodenia Panny Márie vo Veľkých Ozorovciach vykonal dňa 11. 7.  2009 J.E.Mons. AlojzTkáč, košický arcibiskup-metropolita.

fotoaparat

28. 6. 2009 – Odpustová slávnosť v Zbehňove

Rímskokatolícky veriaci obce Zbehňov sa raz do roka stretnú so svojim duchovným na slávení eucharistie pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla. Tak to bolo aj v tomto roku.

fotoaparat

21. 6. 2009 – Odpustová slávnosť v Zemplínskej Teplici

Dňa 21. 6. 2009 sme slávili odpustovú slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Zemplínskej Teplici. Hlavným celebrantom bol Mgr. Albín Senaj, farár v Kazimíri. Svätú omšu koncelebroval Mgr. Maroš Rinik. Pri omši spieval farský zbor Jochanan.

fotoaparat

13. 6. 2009  Konsekrácia kostola v Zemplínskej Teplici

Druhá svetová vojna natoľko poškodila rímskokatolícky kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, že ho bolo nutné úplne zbúrať. Na tom istom mieste veriaci obce v roku 1948 postavili nový kostol zasvätený opäť Narodeniu sv. Jána Krstiteľa. Konsekráciu nášho obnoveného kostola 13. 6. 2009 vykonal  J. E. Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup – metropolita.

fotoaparat

7. 6. 2009 Sviatosť birmovania

V nedeľu  o 8.00 hod. udelil  v našej farnosti  sviatosť birmovania J. E. Mons. Bernard Bober, košický pomocný  biskup.

fotoaparat

30. 5. 2009  Vigília Ducha Svätého

Slávnosť Ducha Svätého sme slávili už vigílnou svätou omšou, ktorá začala večer 19.30 hod. za hojnej účasti našich birmovancov. Vigília bola s predĺženou bohoslužbou slova.

fotoaparat

17. 5. 2009  Prvé sväté prijímanie

Tento víkend patril našim prvoprijímajúcim deťom vo Veľkých  Ozorovciach a Zemplínskej  Teplici.    V sobotu   si  vykonali prvú svätú spoveď a v  nedeľu   prvykrát  prijali Božie telo  pod obojím spôsobom.                                                                                                                                                                                                                                                            

fotoaparat

8. 5. 2009  Celodenné stretnutie birmovancov na kameni

Pre našich birmovancov sme usporiadali deň pod lesom v Zemplínskej Teplici. Kým oni absolvovali prednášky v prírode, pripravil sa pre nich kotlíkový guľáš, ktorým sa posilnili pred športovým popoludním.

fotoaparat

19. 4. 2009 – Božie Milosrdenstvo

Už tretí rok sme Nedeľu Božieho Milosrdenstva prežívali spoločne v kostole v Zemplínskej Teplici. Korunku k Božiemu Milosrdenstvu  spolu s veriacimi spieval aj hosťujúci  zbor   pri kostole  Povýšenia svätého kríža   z Nižného Žipova  a náš domáci zbor Jochanan.

fotoaparat

Veľká noc 2009

Veľké Ozorovce

Malé Ozorovce

Zemplínska Teplica

fotoaparat
fotoaparat
fotoaparat

Kvetná nedeľa 2009

Krížová cesta v Zemplínskej  Teplici.

fotoaparat

Pašie 2009

Mužská časť farského zboru Jochanan  pri všetkých svätých omšiach spievala pašie.

fotoaparat

24. 1. 2009  X. Farský ples

Už 10-krát sme usporiadali farský ples. Tohto roku sa konal vo farskej obci Veľké Ozorovce. Do tanca hrala skupina Synkopy.

fotoaparat

Silvester 2008  Polnočná adorácia

Už štvrtý rok veriaci z celej farnosti prichádzajú na polnočnú adoráciu do ticha kostola poďakovať Pánu Bohu za prežitý rok.  Táto polnočná adorácia na Silvestra oslovila všetky vekové kategórie,  vrátane  našej mládeže a  každým rokom má stúpajúcu tendenciu.  


30. 12. 2008 Vianočný koncert zboru Jochanan vo Veľkých Ozorovciach


Detský zbor

fotoaparat

27. 12. 2008 Vianočný futbalový turnaj

Počas Vianoc sa uskutočnil futbalový turnaj medzi obcami našej farnosti. Víťazom sa stalo mužstvo z Malých Ozoroviec, ktoré si pochutnalo  na torte z obetných darov.


26. 12. 2008 Koncert v Sečovciach

Už niekoľko rokov v čase vianočnom sa zbor Jochanan zúčastňuje koncertu v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach.


Detský karneval 2008

Detský karneval vo farskom klube.

fotoaparat

November 2008

Sviečkový sprievod  spojený s modlitbou svätého ruženca.

fotoaparat

Druhá farská púť do Lúrd -  október 2008

LURDY

Po dvoch rokoch veriaci z farnosti opäť v Lurdoch. Cestou sme navštívili Paríž a Monako.

Monako

Paríž

fotoaparat
fotoaparat
fotoaparat

Odpustová slávnosť  Narodenia Panny Márie vo Veľkých Ozorovciach.

Svätú omšu celebroval kaplán z Trebišova Mgr. Jozef Kandráč.


24. 8. 2008 – Druhý farský deň

Pod názvom  „ Nech Slnko svieti, kde si Ty...“  sa v nedeľu 24. augusta 2008, uskutočnil v poradí už 2. farský deň. Dejiskom podujatia bola opäť lúka pod lesom nad Malými Ozorovcami. Program: svätá omša, vystúpenie cirkevných zborov -  zo Žipova a domáci, vystúpenie folklórnych skupín z Nižného Žipova, Dolinka, Tepličan, Pávička zo Sečoviec, spevácky zbor starostov, spievaný ruženec Božieho Milosrdenstva, súťaže detí, kvíz, súťaž v karaoke, športové hry, diskotéka a vatra. Nezabudli sme na občerstvenie, guľáš a nafukovací hrad pre deti.

fotoaparat

Júl 2008 – Letný tábor v Brehove

V poradí 9. letný tábor detí našej farnosti tento krát v kláštore, ktorý momentálne spravujú  členovia františkánskej rehole Minoritov.

fotoaparat

1. jún 2008 – Športový deň pre deti na fare

fotoaparat

Prvý farský deň

fotoaparat

Zbor na Pieninách

fotoaparat

Obetné dary


[Úvod] [Farnosť] [Fotogaléria] [Miništranti] [Spevokol] [Multimédia] [Oznamy] [Linky] [Dokumenty] [Ob.združenie]

 

od 5.6.2009

Placeholder  Image

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image